Chính sách đổi đồ án

https://doanchatluong.vn” thực hiện chính sách đổi đồ án, luận văn, tài liệu…theo quy định sau:

 - Đồ án đã download về từ website “https://doanchatluong.vn” sẽ không được đổi sang đồ án, luận văn, tài liệu… khác.

- Các đồ án, luận văn, tài liệu..mà các bạn muốn đổi trên hệ thống của website “https://doanchatluong.vn” phải đảm bảo chất lượng về nội dung, bản vẽ và chưa xuất hiện trên website “https://doanchatluong.vn”.

- Trong trường hợp các bạn muốn đổi đồ án, luận văn, tài liệu….., các bạn gửi về theo địa chỉ email: [email protected] Các bạn phải ghi rõ “tên, mã” đồ án, luận văn, tài liệu….cần đổi. Đội ngũ thành viên của “https://doanchatluong.vn” sẽ kiểm tra, đánh giá về chất lượng đồ án, luận văn, tài liệu…. của bạn, và sẽ trả lời các bạn trong thời gian nhanh nhất là 5 - 10 phút và thời gian muộn nhất là 24h.

- Ngoài ra các thành viên trong “https://doanchatluong.vn” luôn nhận làm các đề tài đồ án, luận văn, tốt nghiệp, môn học, bài tập lớn, báo cáo và hướng dẫn....... Vì vậy các bạn có thể yên tâm rằng 100% đồ án, luận văn, tài liệu… được đưa lên website đảm bảo chất lượng./

                                                                                                                           BQT.

hỗ trợ trực tuyến
doanchatluong.vn

"Doanchatluong.vn" lấy "chất lượng" làm thước đo của sự tồn tại và phát triển.
Chỉ những đồ án/tài liệu thực sự đảm bảo chất lượng chúng tôi mới đăng lên website.
Copyright: ©2015 doanchatluong.vn