CHÍNH SÁCH ĐỔI ĐỒ ÁN

     Đồ án chất lượng.vn thực hiện chính sách đổi đồ án, luận văn, tài liệu… theo quy định sau:

     - Đồ án, luận văn, tài liệu... đã download về từ hệ thống website https://doanchatluong.vn sẽ không được đổi sang đồ án, luận văn, tài liệu… khác trên hệ thống.

     - Các đồ án, luận văn, tài liệu... mà các bạn muốn đổi trên hệ thống của website https://doanchatluong.vn phải đảm bảo chất lượng về nội dung, bản vẽ... và chưa xuất hiện trên hệ thống website https://doanchatluong.vn.

     - Trong trường hợp các bạn muốn đổi đồ án, luận văn, tài liệu….. trên hệ thống website thì các bạn gửi đồ án, luận văn, tài liệu….. theo địa chỉ email: [email protected]om. Các bạn phải ghi rõ “tên, mã” đồ án, luận văn, tài liệu…. cần đổi. Đội ngũ thành viên của Đồ án chất lượng.vn sẽ kiểm tra, đánh giá về chất lượng đồ án, luận văn, tài liệu…. của bạn, và sẽ trả lời các bạn trong thời gian nhanh nhất là 5 - 15 phút và thời gian muộn nhất là 24h.

     - Ngoài ra, các thành viên của hệ thống website https://doanchatluong.vn luôn nhận làm, hướng dẫn các đề tài đồ án, luận văn, tốt nghiệp, môn học, bài tập lớn, báo cáo.... với phương châm "Nghiên cứu - Phát huy năng lực - Cùng phát triển"./

                                                                                                                           BQT.

hỗ trợ trực tuyến
doanchatluong.vn


"Doanchatluong.vn" lấy "chất lượng" làm thước đo của sự tồn tại và phát triển.
Chỉ những đồ án/tài liệu thực sự đảm bảo chất lượng chúng tôi mới đăng lên website.
Bản quyền thuộc về Đồ án chất lượng.vn