Nhận làm Đồ án - Luận văn

1. Nhận làm đồ án môn học, tốt nghiệp, luận văn .

2. Nhận thiết kế đồ gá và tính toán các dạng đồ gá gia công .

3. Nhận làm bài tập lớn, báo cáo thực tập .

4. Nhận mô phỏng động lực học máy trong các cơ cấu .

5. Nhận tính lượng dư gia công cho tất cả các dạng phôi .

6. Nhận vẽ và thiết kế mô hình theo yêu cầu 2D, 3D .

7. Nhận hướng dẫn đồ án, căn chỉnh đồ án form chuẩn (bản vẽ và thuyết minh....) .

Trong trường hợp các bạn muốn làm đồ án, luận văn, báo cáo, bài tập lớn….., xin các bạn gửi về theo địa chỉ email: [email protected] Và các bạn phải ghi rõ “tên đề tài, dàn ý (nội dung) yêu cầu đề tài, thời gian lấy....... ” đồ án, luận văn, báo cáo, bài tập lớn….., cần làm. Đội ngũ thành viên của "doanchatluong.vn" sẽ kiểm tra, tìm hiểu, phân tích đề tài của bạn và sẽ trả lời các bạn trong thời gian nhanh nhất ./

Xin chân thành cảm ơn!

hỗ trợ trực tuyến
doanchatluong.vn
đồ án mới cập nhật
LUẬN VĂN NHIỆT LUYỆN CÁC CHI TIẾT ÔTÔ TẠI NHÀ MÁY BOSGH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẤM NITƠ PLASMA VÀ THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG NHIỆT LUYỆN - ĐHBK.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DAO PHAY LĂN RĂNG M4 - ĐHCN.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT PULY TRƠN (BÁNH ĐAI TRƠN) - ĐHTV.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH ĐAI - CĐCT.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT KHỚP NỐI TỰ LỰA - CĐCT.
ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO TRÊN XE Ô TÔ DU LỊCH 7 CHỖ DỰA TRÊN CƠ SỞ XE TOYOTA INOVA G 2015 - ĐHGTVT.
ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH CHO Ô TÔ 5 CHỖ DỰA TRÊN CƠ SỞ Ô TÔ TOYOTA CAMRY 2.5Q - ĐHGTVT.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ CON DỰA TRÊN XE CƠ SỞ COROLLA ALTIS 2017 1.8MT - ĐHGTVT.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LY HỢP XE KHÁCH - ĐHGTVT.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GỐI ĐỠ (KIỂU CHỮ T) - ĐHCN.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT PULY - ĐHCN.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH VÍT THÂN TRỤC DÀI - ĐHCN.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH VÍT - ĐHCN.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH RĂNG CÔN RĂNG THẲNG - ĐHCN.
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG NGHIÊNG - ĐHCN.


"Doanchatluong.vn" lấy "chất lượng" làm thước đo của sự tồn tại và phát triển.
Chỉ những đồ án/tài liệu thực sự đảm bảo chất lượng chúng tôi mới đăng lên website.
Bản quyền thuộc về Đồ án chất lượng.vn