Nhận làm Đồ án - Luận văn

1. Nhận làm đồ án môn học, tốt nghiệp, luận văn .

2. Nhận thiết kế đồ gá và tính toán các dạng đồ gá gia công .

3. Nhận làm bài tập lớn, báo cáo thực tập .

4. Nhận mô phỏng động lực học máy trong các cơ cấu .

5. Nhận tính lượng dư gia công cho tất cả các dạng phôi .

6. Nhận vẽ và thiết kế mô hình theo yêu cầu 2D, 3D .

7. Nhận hướng dẫn đồ án, căn chỉnh đồ án form chuẩn (bản vẽ và thuyết minh....) .

Trong trường hợp các bạn muốn làm đồ án, luận văn, báo cáo, bài tập lớn….., thì các bạn gửi yêu cầu về hệ thống theo địa chỉ hòm thư email: doanchatluong.vn@gmail.com. Và các bạn phải ghi rõ “tên đề tài, dàn ý (nội dung) yêu cầu đề tài, thời gian lấy....... ” đồ án, luận văn, báo cáo, bài tập lớn….., cần làm. Đội ngũ thành viên của "doanchatluong.vn" sẽ kiểm tra, tìm hiểu, phân tích đề tài của bạn và sẽ trả lời các bạn trong thời gian nhanh nhất ./

Xin chân thành cảm ơn!