QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

        Lời đầu tiên thay mặt ban quản trị hệ thống website www.doanchatluong.vn tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn và các đồng nghiệp đã đồng hành tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại hệ thống website doanchatluong.vnWebsite đã được thiết kế và đăng ký đưa vào sử dụng từ năm 2015. Để thuận tiện và hợp lý hóa sử dụng dịch vụ trên hệ thống website thì chúng tôi đã xây dựng lên các quy định về điều khoản khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ trên hệ thống website doanchatluong.vn như sau:

        1. Quy định điều khoản chung

        Khi các bạn truy cập và đăng ký thành viên sử dụng dịch vụ tại website doanchatluong.vn là đồng nghĩa với các bạn đã đồng ý với các quy định điều khoản của website.

        2. Quy định điều khoản về dịch vụ 

        - Khi các bạn truy cập vào hệ thống website doanchatluong.vn thì Đồ án chất lượng.vn sẽ cung cấp đầy đủ các dữ liệu hiện hành trên website. Các bạn sử dụng các dịch vụ được đăng tải trên hệ thống website doanchatluong.vn bao gồm các hình thức như: văn bản, bản vẽ, hình ảnh, video, các dữ liệu, thông báo quản lý có liên quan đến.

        - Website doanchatluong.vn có quyền thay đổi các dịch vụ trên website nhằm phủ hợp, thỏa mãn yêu cầu, tương thích cho người sử dụng mà không bắt buộc thông báo và xác nhận nào khác. Website doanchatluong.vn không đảm bảo chắc chắn rằng không có lỗi về kỹ thuật, tình trạng vi rút hoặc các sai sót khác. Nếu trường hợp có thì doanchatluong.vn xử lý và khắc phục kịp thời ngay lập tức.

        - Website doanchatluong.vn sẽ không chịu trách nhiệm đến bất kỳ một thiệt hại nào trên website cho dù trực tiếp hoặc gián tiếp của người sử dụng dịch vụ như: sự cẩu thả chủ quan hoặc khách quan, các sai sót khác liên quan đến dịch vụ trên website.

        - Tất cả các đồ án, luận văn, tài liệu, video…. do người dùng áp lên thì doanchatluong.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền hoặc trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài liệu đó.

        - Khi bạn có những hành động gây hại tới website hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng doanchatluong.vn có quyền chặn tạm thời hoặc lâu dài quyền truy cập của bạn.

        - Khi đăng ký là thành viên của website bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký.

        - Khi sử dụng website bạn chịu trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn.

        - Bạn không được sử dụng website vào những mục đích phi pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng website của người khác. Cụ thể như sau:

        + Không đưa các thông tin sai lệch chống phá nhà nước Việt Nam.

        + Không tiết lộ các bí mật quốc gia, các tổ chức, cá nhân trên trang website.

        + Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

        + Không gây rối hoặc phá hoại các dịch vụ internet cũng như các dịch vụ của website.

        3. Quy định đăng đồ án, luận văn, báo cáo, tài liệu.... lên website

        - Webste doanchatluong.vn cho phép các giáo viên, giảng viên, kỹ sư, cử nhân, sinh viên đã tốt nghiệp.... được đăng các đồ án, luận văn, báo cáo, tài liệu..... trên website.

        - Các bạn muốn đăng, chia sẻ các đồ án, luận văn, báo cáo, tài liệu..... của mình trên website phải thông qua sự kiểm duyệt về chất lượng của ban quản trị website. 

        - Các bạn có thể đăng tải các đồ án, luận văn, báo cáo, tài liệu..... lên hệ thống website doanchatluong.vn để nhận mức hoa hồng KHỔNG LỒ lên tới 50% và trở thành đối tác có thu nhập ổn định bằng cách gửi yêu cầu qua địa chỉ email: doanchatluong.vn@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể, cũng như sự thỏa thuận, thống nhất giữa doanchatluong.vn và độc giả muốn đăng tải đồ án, tài liệu... lên hệ thống.

                                                                                                                                               BQT.