LUẬN VĂN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC THÁP 100 TẤN

Mã đồ án MXD&XD000038
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 350MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ tổng thể cần trục tháp 100 tấn, bản vẽ sơ đồ động, bản vẽ kết cấu thép đoạn đuôi cần, bản vẽ kết cấu thép đoạn cần trung gian, bản vẽ kết cấu thép đoạn đầu cần, bản vẽ kết cấu giá phụ, bản vẽ cụm bánh xe chủ động, bản vẽ kết cấu ca bin, bản vẽ khung di chuyển, bản vẽ kết cấu thép đoạn đuôi tháp, bản vẽ kết cấu đoạn thân tháp, bản vẽ kết cấu thép đoạn đầu tháp, bản vẽ sơ đồ mạch điện, bản vẽ kết cấu bàn quay…); file word (Bản thuyết minh…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦN TRỤC THÁP 100 TẤN.

Giá: 950,000 VND