ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VẬN THĂNG TẢI TRỌNG NÂNG Q=0,5 TẤN

Mã đồ án MXD&XD000041
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ tổng thể vận thang 0,5 tấn, bản vẽ phương án thiết kế, bản vẽ kết cấu bản nâng, bản vẽ kết cấu thép đốt cuối, bản vẽ kết cấu cơ cấu nâng, bản vẽ sơ đồ mạch điện, bản vẽ quy trình lắp dựng, bản vẽ tách một số chi tiết chế tạo…); file word (Bản thuyết minh…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VẬN THĂNG TẢI TRỌNG NÂNG Q=0,5 TẤN.

Giá: 950,000 VND