LUẬN VĂN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VẬN THĂNG DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NGOÀI CÔNG TRƯỜNG

Mã đồ án MXD&XD000042
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 350MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ tổng thể vận thăng, bản vẽ phương án thiết kế, bản vẽ kết cấu bàn nâng, bản vẽ kết cấu cơ cấu nâng, bản vẽ kết cấu thép, bản vẽ quy trình công nghệ gia công kết cấu thép thân tháp, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ cơ cấu nâng, sơ đồ mắc cáp, bản vẽ quy trình lắp dựng…); file word (Bản thuyết minh…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VẬN THĂNG DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NGOÀI CÔNG TRƯỜNG.

Giá: 950,000 VND