ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Mã đồ án CKMCTM000035
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 150MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ lắp hộp giảm tốc, bản vẽ chế tạo chi tiết trục, bản vẽ chèn thuyết minh, biểu đồ lực, …); file word (Bản thuyết minh, đề tài đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án, các câu hỏi khi bảo vệ........... THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI.

Giá: 450,000 VND
Nội dung tóm tắt

MỤC LỤC

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

I. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.

1. Chọn động cơ.

2. Phân phối tỉ số truyền.

3. Tính toán các thông số động học.

II. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC.

1. Tính toán cấp nhanh - bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

2. Tính toán cấp chậm - bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.

III. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH.

1. Chọn loại xích.

4. Tính đường kính xích.

5. Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc.

6. Xác định lực tác dụng lên trục.

7. Kết luận.

IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC.

1. Xác định sơ đồ đặt lực.

2. Chọn vật liệu chế tạo.

3. Xác định sơ bộ đường kính trục.

4. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực.

5. Xác định phản lực tại các gối đỡ.

6. Tính chính xác đường kính các đoạn trục.

7. Kiểm nghiêm về độ bền mỏi.

8. Tính và kiểm nghiệm độ bền của then.

V. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN.

1. Chọn ổ lăn đối với trục I (trục vào)

2. Chọn ổ lăn cho trục II của hộp giảm tốc.

3. Chọn ổ lăn cho trục III của hộp giảm tốc.

4. Các thông số cơ bản của ổ lăn trong hộp giảm tốc khai triển thường.

VI. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA VỎ HỘP.

1. Các kính thước cơ bản của vỏ hộp.

2. Các chi tiết khác.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LỜI NÓI ĐẦU

   Việc học tập, thiết kế đồ án cũng như làm các bài tập lớn là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình học, nó giúp cho người sinh viên hiểu sâu, hiểu kỹ hơn, có kinh nghiêm hơn trong quá trình học cũng như khi ra làm việc.  Là một sinh viên đã và đang theo học ngành chế tạo máy được trang bị những kiến thức cần thiết về lý thuyết lẫn tay nghề. Để sau này với vốn kiến thức đã được trang bị em có thể góp một phần nhỏ bé để làm giầu cho đất nước. Thời gian vừa qua em được giao đề tài: “Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải ”. Sau khi nhận đề tài với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn: ………………. và sự nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành đề tài. Tuy nhiên trong quá trình làm việc mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do trình độ có hạn và còn ít kinh nghiệm, nên không thể tránh sai sót. Kính mong sự chỉ bảo của thầy giáo để em hoàn thiện đồ án này.

   Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này!

                                               …., ngày … tháng  …. năm 20…

                                             Sinh viên tực hiện

                                              …………..…

I. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.

1. Chọn động cơ

b. Xác định tốc độ đồng bộ động cơ điện.

Với : - v_vận tốc xích tải

- Z_số răng đĩa xích tải.

-  p_Bước xích tải.

Chọn số vòng quay đồng bộ 1500 v/p.

II. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC.

1. Tính toán cấp nhanh - bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

 Từ phần trên ta có các thông số ban đầu:  P1=5,389 kw;n1=1425 vg/ph; u=u1=3,47; thời hạn sử dụng 1800h; bộ truyền làm việc 2 ca.

b. Xác định ứng suất cho phép.

Theo bảng 6.2[1] với thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn từ 180HB ... 350HB

a. Xác định các thông số bộ truyền.

Đường kính chia: d1=mz1=2.28=56 mm

d2=mz­2=2.97=194 mm

Đường kính đỉnh răng: da1=d1+2m=56+2.2=60 mm

da2=d2+2m=194+2.2=198 mm

Đường kính đáy răng: df1=d1-2,5m=56-2,5.2=51 mm

df2=d2-2,5m=194-2,5.2=189 mm

2. Tính toán cấp chậm - bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.

Từ phần trên ta có các thông số ban đầu:  P21=P2= 5,175 kw;

 Vì u1=3,464 Þ n21=n2=n1/u1=1425/3,464=411 vg/ph;

u=u2=2,90; thời hạn sử dụng 1800h; bộ truyền làm việc 2 ca.

a.  Xác định các thông số bộ truyền.

 Đường kính chia: d1=2aw/(u+1)=2.130/(2,91+1)=66,5 mm

d2=2aw-d1=2.130-66,5 =193,5 mm

Đường kính đỉnh răng: da1=d1+2m=66,5+2.2=70,5 mm

da2=d2+2m=193,5+2.2=197,5 mm

Đường kính đáy răng: df1=d1-2,5m=66,5-2,5.2=61,5 mm

 df2=d2-2,5m=193,5-2,5.2=188,5 mm

III. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH.

Từ tính toán trên ta có những số liệu:

Công suất trên trục: p=p3= 4,969   kw

Tốc độ quay của trục: n=142   (vòng/phút)

Tỉ số truyền u= 2,5

Bộ truyền có Tmm=1,4Tdn  , làm việc trong 2 ca, chịu va dập nhẹ, thời gian làm việc trong 1800h, góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài =45o

1. Chọn loại xích

Vì tải trọng trung bình nên ta chọn loại xích con lăn 2 dãy.

6. Xác định lực tác dụng lên trục.

Fr=kx.Ft

 Bộ truyền có đường nối tâm nghiêng 1 góc 450 Þ kx = 1,05

Þ Fr = 1,05.3313 = 3478,65     N

7. Kết luận

Vậy ta chon bộ truyền xích có các thông số:

Xích con lăn 2 dãy co bước xích p=25,4 mm

Khoảng cách trục a=1023 mm

Số răng đĩa xích dẫn:z1=25

Số răng đĩa xích bị dẫn:z2=63

Số mắt xích: x=126

Đường kính dĩa xích dẫn: d1=202,66 mm

Đường kính dĩa xích bị dẫn: d2=509,57 mm

IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC.

Từ tính toán trên ta có số liệu ban đầu:

Công suất trục vào (trục I) là PI = 5,389 kw , nI = 1425 vòng/phút, T1=36243 Nmm ở đầu vào nối với động cơ có lắp nối trục vòng đàn hồi.

Công suất trên trục II là PII = 6,57 Kw , nII = 563 vòng/phút, T2=120540Nmm.

Công suất trên trục III là PIII = 6,31 Kw , nIII = 143 vòng/phút, T3=786857 Nmm.

8. Tính và kiểm nghiệm độ bền của then.

Với các tiết diện dùng mối ghép then cần tiến hành kiểm nghiệm mối ghép về độ bền đập và độ bền cắt theo 9.1 và 9.2. Kết quả tính toán như sau, với lt=1,2d

V. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ LĂN.

1. Chọn ổ lăn đối với trục I (trục vào)

a. Chọn ổ lăn

Các thông số tính toán :    Fro = 510 N , Fr1 = 729 N

Số vòng quay nI=1425 vòng/phút,đường kính trên trục lắp ổ lăn d0=d1=20 mm

Thời hạn sử dụng lh=18000 h

Vì không có lực dọc trục nên dùng ổ bi đỡ một dãy cho các gối đỡ 0 và 1.

Theo bảng P2.7, vì thời gian sử dụng lâu và tốc độ cao Þ  chọn ổ bi một dãy cỡ trung kí hiệu 304 có đường kính trong d=20 mm, đường kính ngoài D=52 mm, chiều rộng ổ lăn B=15 mm, khả năng tải động C=12,5 kN, khả năng tải tĩnh C0=7,94 kN   

4. Các thông số cơ bản của ổ lăn trong hộp giảm tốc khai triển thường

Trục vào(trục I): Loại ổ: ổ bi đỡ một dãy.

Kí hiệu:304 cỡ trung, d = 20 mm, D = 52 mm, b =15 mm, r = 2,0 mm, C = 12,5 kN, C0 = 7,94 kN.

Trục trung gian(trục II): Loại ổ: ổ bi đỡ-chặn cỡ trung hẹp có kí hiệu 46305 có :  C = 21,10 kN , D = 62 mm , b=T = 17 mm , r = 2 mm , r1=1 mm, Co = 14,9 kN.

Trục ra ( trục III ): Loại ổ: ổ bi đỡ- chặn một dãy cỡ nhẹ hẹp có kí hiệu 46209 có: C = 30,4 KN , D =85 mm , b =T=19 mm , r = 2,0 mm, r1=1,0; Co = 23,6 KN

2. Các chi tiết khác

a. Bu lông vòng hoặc vòng móc .

Để nâng và vận chuyển hộp giảm tốc (khi gia công ,khi lắp ghép ,hoặc khi vận chuyển.)

Nên trên thân thường lắp thêm bu lông hoặc vòng móc. Ta có khoảng cách trục  a1 x a2= 100-150

Khối lượng của hộp giảm tốc có thể là 160 (kg)  

3. Phương pháp bôi trơn

Để giảm mất mát công suất vì ma sát ,giảm mài mòn răng ,đảm bảo thoát nhiệt tốt và đề phòng các chi tiết máy bị han rỉ cần phải bôi trơn liên tục các bộ truyền trong hộp giảm tốc . Do vậy đối với hệ thống bánh răng ta dùng phương pháp bôi trơn bằng dầu .

KẾT LUẬN

  Sau một thời gian làm đồ án, dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của các thầy giáo trong bộ môn, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn: …………, đến nay đồ án của em đã hoàn thành đúng thời hạn đảm bảo các nhiệm vụ được giao.

  Qua quá trình làm đồ án đã giúp tôi làm quen với những công việc cụ thể của người kỹ sư cơ khí trong tương lai, phương pháp làm việc độc lập, sáng tạo, khoa học, kỷ luật, đồng thời đồ án đã giúp bản thân em củng cố thêm các kiến thức đã được học cũng như học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Do thời gian có hạn và kiến thức thực tế còn hạn chế nên trong quá trình làm đồ án của em không tránh được những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô chỉ bảo để đồ án của em được hoàn thiện hơn.

  Cuối cùng em xin cám ơn thầy giáo hướng dẫn: ……………, cùng các thầy trong bộ môn đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành đồ án này.                                      

  Em xin chân thành cảm ơn !

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - tập I: PGS . TS . Trịnh Trất - TS .  Lê Văn Uyển

2. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - tập II:  PGS . TS . Trịnh Trất - TS . Lê Văn Uyển

3. Hướng dẫn làm bài tập dung sai: PGS . TS . Ninh Đức Tốn - TS . Đỗ Trọng Hùng

"TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ ĐỒ ÁN"