TÀI LIỆU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ VẬN TẢI

Mã đồ án TLOT02023018
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liệu bao gồm đầy đủ file cad 2D như: Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống phanh khí nén, bản vẽ kết cấu tổng van phanh, bản vẽ kết cấu máy nén khí, bản vẽ kết cấu cơ cấu phanh, bản vẽ kết cấu điều hào lực phanh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án..Ngoài ra còn cung cấp nhiều  tài liệu chuyên ngành, các dịch vụ tài liệu cho tài khoản thiết kế đề .......... KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ VẬN TẢI.

Giá: 390,000 VND