TÀI LIỆU KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ TẢI HYUNDAI, XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ

Mã đồ án TLOT02023019
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liệu bao gồm đầy đủ file word như: Phần lời cảm ơn, phần chương 1 (Tồng quan), phần chương 2 (Khảo sát hệ thống điện thân xe trên xe tải huyndai), phần chương 3 (Tính toán dây dẫn trong hệ thống điện trên xe), phần chương 4 (Các hư hòng và cách khắc phục), phần chương 5 (Xây dựng mô hình một số hệ thống điện thân xe trên ô tô), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, phiếu nhận xét, bìa luận văn..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều  tài liệu chuyên ngành, tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài .......... KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ TẢI HYUNDAI, XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ.

Giá: 330,000 VND