TÀI LIỆU THIẾT KẾ 3D LY HỢP TRÊN XE Ô TÔ DU LICH

Mã đồ án TLOT02023013
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file cad 3D như: Bản vẽ lắp bộ ly hợp trên xe ô tô du lịch, bản vẽ tất cả các chi tiết của bộ ly hợp trên xe ô tô du lịch..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... THIẾT KẾ 3D LY HỢP TRÊN XE Ô TÔ DU LICH

Giá: 390,000 VND