TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN SỚM LÊN ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL

Mã đồ án TLOT02023010
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file word như: Phần mở đầu, phần chương 1 (Tổng quan về động cơ Diesel), phần chương 2 (Thành phần khí xả động cơ Diesel), phần chương 3 (Các kết quả nghiên cứu các chất thải động cơ), phần chương 4 (Các biện pháp giảm độc tố khí thải), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN SỚM LÊN ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL.

Giá: 290,000 VND