TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TRỢ LỰC LÁI TRÊN XE Ô TÔ DU LỊCH

Mã đồ án TLOT02023012
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file word như: Phần mở đầu, phần chương 1 (Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô), phần chương 2 (Phân tích đặc điểm kết cấu trợ lực lái trên ô tô), phần chương 3 (Chế tạo thiết bị chẩn đoán trợ lực lái), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, bìa đồ án..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN TRỢ LỰC LÁI TRÊN XE Ô TÔ DU LỊCH.

Giá: 290,000 VND