TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ KIỂM TRA CƠ CẤU LÁI TRÊN XE Ô TÔ DU LỊCH

Mã đồ án TLOT02023011
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file word như: Phần mở đầu, phần chương 1 (Tổng quan về hệ thống lái), phần chương 2 (Phân tích đặc điểm kết cấu cơ cấu lái), phần chương 3 (Thiết bị chẩn đoán cơ cấu lái), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ KIỂM TRA CƠ CẤU LÁI TRÊN XE Ô TÔ DU LỊCH.

Giá: 290,000 VND