TÀI LIỆU THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE TẢI ISUZU N-SERIES

Mã đồ án TLOT02023014
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Tài liêu bao gồm đầy đủ file word như: Phần mở đầu, phần chương 1 (Giới thiệu chung), phần chương 2 (Tổ chức bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh), phần chương 3 (Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa), phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, bìa đồ án..Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đề tài.......... THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE TẢI ISUZU N-SERIES.

Giá: 290,000 VND