ĐỒ ÁN ĐỘNG LỰC PHANH HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG LOẠI KHÔNG ĐỒNG TRỤC CÓ ĐIỀU HÒA LỰC PHANH

Mã đồ án OTTN003023918
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ dẫn động chung cho hệ thống phanh, bản vẽ sơ đồ hóa bầu trợ lực và các công thức động lực học, bản vẽ kết cấu trợ lực chân không, bản vẽ kết cấu xylanh chính một dòng, bản vẽ các kết quả mô phỏng động lực học hệ thống phanh thủy lực); file word (Bản thuyết minh, chương trình Matlab Simulink …). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... ĐỘNG LỰC PHANH HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG LOẠI KHÔNG ĐỒNG TRỤC CÓ ĐIỀU HÒA LỰC PHANH.

Giá: 950,000 VND