ĐỒ ÁN KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ I-VTEC TRÊN HONDA CIVIC 2.0L

Mã đồ án OTTN003024161
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D, 3D (Bản vẽ 3D lắp hệ thống phân phối khi i-Vtec, bản vẽ 3D tất cả các chi tiết cơ bản của hệ thống phân phối khi i-Vtec. bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống VTC, bản vẽ kết cấu của bộ điều khiển VTC, bản vẽ kết cấu của van điều chỉnh dầu OCV, bản vẽ trục cam nạp-xả của cơ cấu phân phối khí, bản vẽ cò mổ hệ thống, bản vẽ kết cấu các chi tiết cơ bản trong hệ thống); file word (Bản thuyết minh, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point, video mô phỏng i-Vtec…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ I-VTEC TRÊN HONDA CIVIC 2.0L.

Giá: 990,000 VND