ĐỒ ÁN KHAI THÁC KỸ THUẬT XE AEROTOWN (HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC)

Mã đồ án OTTN003023921
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ kết cấu hộp số trên xe aerotown, bản vẽ sơ đồ truyền động các đăng, bản vẽ kết cấu ly hợp, bản vẽ kết cấu bộ truyền lực chính trên xe, bản vẽ thiết kế vam tháo vòng bi, bản vẽ chèn thuyết minh, bản vẽ nội dung đề tài); file word (Bản thuyết minh, thuyết trình bảo vệ …). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... KHAI THÁC KỸ THUẬT XE AEROTOWN (HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC).

Giá: 950,000 VND