ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC ĐỘNG CƠ SUZUKI K6A-YH6

Mã đồ án OTTN003024155
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 290MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ suzuki K6A-YH6, bản vẽ kết cấu mặt cắt động cơ suzuki K6A-YH6, bản vẽ kết cấu của một số bộ phân nhiên liệu động cơ suzuki K6A-YH6); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... KHẢO SÁT ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG Ô TÔ ZIL 130.

Giá: 990,000 VND