ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ QUÂN SỰ

Mã đồ án OTTN003021682
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ khối hệ thống lái, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái Kraz 257, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái Kmaz 5410, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái Ural 4320); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ QUÂN SỰ.

Giá: 950,000 VND