TÊN ĐỒ ÁN: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO XE CON 7 CHỖ - ĐHBK.

Mã đồ án OTTN000000250
Dữ liệu: khodoankythuat.vn
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 350MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ bố trí chung, bản vẽ kết cấu HT treo trước, bản vẽ kết cấu HT treo sau, bản vẽ động lực học, bản vẽ giảm chấn treo trước, bản vẽ giảm chấn treo sau, bản vẽ tách các chi tiết cơ bản.); file word (Bản thuyết minh.…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO XE CON 7 CHỖ.

Giá: 600,000 VND
Nội dung tóm tắt

MỤC LỤC

Lời nói đầu   ……………………………………………………………………. 2

Chương I : Tìm hiểu về hệ thống treo………………………………………….3                                                               

1.1. Cộng dụng và yêu cầu ………………………………………………..3                                                                         

1.2.  Các bộ phận chính của hệ thống treo            ………………………………...4                                       

1.3. Phân loại hệ thống treo ……………………………………………….9            

1.4. Lựa chọn phương án thiết kế…………………………………………15                                                         

Chương II: Tính toán thiết kế hệ thống treo trước MC.Pherson…………….16               

2.1 Các thông số ban đầu………………………………………………….16

2.2.Động học hệ treo MC.Pherson ………………………………………..21

2.3 Động lực học hệ treo MC.Pherson……………………………………26                                                 

2.4 Chọn và kiểm bền các bộ phận chính    …………...………………….35

2.5 Tính toán lò xo………………………………………………………...43                                                                               

 2.6 Tính toán giảm chấn…………………………………………………...48                                                                        

Chương III: Tính toán thiết kế hệ thống treo sau ……………………………58

3.1.Các thông số ban đầu  …………………………………………………58                                                                   

3.2 Tính toán nhíp………………………………………………………….60                                                                               

3.3 Tính phần tử giảm chấn  ……………………………………………....68

Kết luận…………………………………………………………………..………83

Tài liệu tham khảo………………………………………………………………84

LỜI NÓI ĐẦU

Khi ôtô chạy trên đường không bằng phẳng sẽ phát sinh dao động. Những dao động này thường ảnh hưởng xấu,đặc biệt ảnh hưởng người lái và hành khách ngồi trên xe,tới hàng hoá,tuổi thọ của xe.

Ở những nước phát triển, dao động của ôtô được quan tâm đặc biệt. Dao động của xe được nghiên cứu đưa về mức tối ưu làm giảm đến mức thấp nhất những tác hại của nó đến con người đồng thời làm tăng tuổi thọ của xe cũng như các bộ phận được treo.Ở nước ta, mục tiêu của ngành Công nghiệp ôtô trong những năm tới là nội địa từng phần và tiến tới nội địa toàn phần sản phẩm ôtô. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến tính êm dịu chuyển động, tính an toàn chuyển động...hay nói cách khác là tính năng động lực học ôtô, từ đó có những cải tiến hợp lý với điều kiện sử dụng của nước ta. Để hoàn thành được mục tiêu này, chúng ta phải thiết kế các cụm, các chi tiết sao cho phù hợp với điều kiện sử dụng mặt khác còn phải đảm bảo tính công nghệ tại Việt Nam.

Trước những yêu cầu thực tế đó trong đồ án tốt nghiệp chuyên ngành ôtô  em được giao nhiệm vụ: Thiết kế hệ thống treo cho xe con 7chỗ.

Với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn: …………. em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình nhưng do năng lực bản thân còn hạn chế và kinh nghiệm thiết kế còn chưa có nhiều nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong các thầy thông cảm và đóng góp ý kiến để em có thể làm tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cám ơn! 

Hà Nội, ngày … tháng… năm 20…

                                                                                         Sinh viên thực hiện:

                                                                                              ……………

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG TREO

1.1  CÔNG DỤNG VÀ YÊU CẦU

1.1.1 Công dụng

 Hệ thống treo ở đây được hiểu là hệ thống liên kết mềm giữa bánh xe và khung xe hoặc vỏ xe. Mối liên kết treo của xe là mối liên kết đàn hồi có chức năng chính sau đây:

Tạo điều kiện cho bánh xe thực hiện chuyển động tương đối theo phương thẳng đứng đối với khung xe hoặc vỏ xe theo yêu cầu dao động “êm dịu”, hạn chế tới mức có thể chấp nhận được những chuyển động không muốn có khác của bánh xe (như lắc ngang, lắc dọc).

1.1 .2 Yêu cầu

Trên hệ thống treo, sự liên kết giữa bánh xe và khung vỏ cần thiết phải mềm nhưng cũng phải đủ khả năng để truyền lực. Quan hệ này được thể hiện ở các yêu cầu chính sau đây :

+ Hệ thống treo phải phù hợp với điều kiện sử dụng theo tính năng kỹ thuật của xe (xe chạy trên đường tốt hay xe chạy trên các loại đường khác nhau).

+ Bánh xe