ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH CHỐNG BÓ CỨNG ABS TRÊN XE TOYOTA

Mã đồ án OTTN003021684
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 320MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ kết cấu một số bộ phận của hệ thống phanh, bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS, bản vẽ đồ thị đặc tính của hệ thống phanh ABS, bản vẽ bảo dưỡng hệ thống phanh ABS); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH CHỐNG BÓ CỨNG ABS TRÊN XE TOYOTA.

Giá: 950,000 VND