ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH CHỐNG BÓ CỨNG ABS TRÊN XE TOYOTA

Mã đồ án OTTN003024001
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ kết cấu một số bộ phận của hệ thống phanh, bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt đôbfh cảu hệ thống phanh ABS, bản vẽ đồ thị đặc tính cảu hệ thống phanh ABS, bản vẽ một số nguyên công trong bảo dưỡng hệ thống phanh); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH CHỐNG BÓ CỨNG ABS TRÊN XE TOYOTA.

Giá: 950,000 VND