ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U340E TRÊN Ô TÔ TOYOTA YARIS

Mã đồ án OTTN003024157
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 290MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ hệ thống truyền lực trên xe Toyota yaris, bản vẽ kết cấu mặt cắt hộp số tư động U340E, bản vẽ sơ đồ điều khiển điện-thủy lực hộp số tự động U340E, bản vẽ van điều khiển chuyển số 1-2, bản vẽ đồ thị đặc tính động lực học); file word (Bản thuyết minh, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG U340E TRÊN Ô TÔ TOYOTA YARIS.

Giá: 1,090,000 VND