ĐỒ ÁN THIẾT KẾ BỘ ĐỒ GÁ TỔNG HỢP ĐỂ LẮP RÁP VỎ Ô TÔ

Mã đồ án OTTN003024003
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 360MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D, 3D (Bản vẽ 3D tất cả chi tiết mô hình đồ gá tổng hợp lắp ráp vỏ ô tô, bản vẽ kết cấu đồ gá trượt, bản vẽ kết cấu đồ gá xoay, bản vẽ kết cấu khóa đứng, bản vẽ kết cấu khóa tay, bản vẽ kết cấu khóa ngang, bản vẽ đầu xe, bản vẽ sàn xe, bản vẽ sườn xe, bản vẽ sơ đồ hệ thống khí nén, bản vẽ sơ đồ hệ thống thủy lực, bản vẽ tách chi tiết); file word (Bản thuyết minh, bìa đồ án. video mô phỏng…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ BỘ ĐỒ GÁ TỔNG HỢP ĐỂ LẮP RÁP VỎ Ô TÔ.

Giá: 950,000 VND