ĐỒ ÁN THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUNG TỔ HỢP VŨ KHÍ PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP TRÊN CƠ SỞ Ô TÔ SÁT XI KAMAZ 43118

Mã đồ án OTTN003021690
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ hình dáng bên ngoài xe Kamaz 43118, bản vẽ tổ hợp pháo phòng không khi triển khai, bản vẽ tổ hợp pháo phòng không khi hành quân, bản vẽ đồ thị đặc tính); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUNG TỔ HỢP VŨ KHÍ PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP TRÊN CƠ SỞ Ô TÔ SÁT XI KAMAZ 43118.

Giá: 1,150,000 VND