ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA ÔTÔ DU LỊCH

Mã đồ án OTTN003023906
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ phương án thiết kế trạm bảo dưỡng - sửa chữa ô tô du lịch, bản vẽ mặt bằng trạm, bản vẽ sơ đồ công nghệ bảo dưỡng xe, bản vẽ kết cấu cầu nâng rotary, bản vẽ quy trình công nghệ sửa chữa xe, bản vẽ chèn thuyêt minh); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, tiến độ đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ TRẠM BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA ÔTÔ DU LỊCH.

Giá: 1,150,000 VND
Nội dung tóm tắt

MỤC LỤC

MỤC LỤC...........................................................0

LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................ 1

Chương 1: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRẠM BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA...... 2

1. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với trạm bảo dưỡng sửa chữa................................... 2

1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng xe.............................. 2

1.1.1 Các yếu tố khách quan.................................................................. 2

1.1.2. Các yếu tố chủ quan..................................................................... 3

1.2 Nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa......................................................... 4

2.Phương án thiết kế............................................................................... 7

2.1. Phân tích chọn phương án thiết kế trạm.......................................... 7

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRẠM BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA .......13

2.1. Tính toán công nghệ....................................................................... 13

2.1.1. Phân tích cấu trúc trạm sửa chữa,bảo dưỡng............................... 13

2.1.2. Tính toán xác định nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa...................... 14

2.1.3 Tính toán số lượng kỹ thuật viên làm việc ở khu vực bảo dưỡng sửa chữa và các bộ phận khác trong trạm..... 15

2.1.4  Tính toán số cầu bảo dưỡng – sửa chữa....................................... 19

2.1.5  Tính toán chọn trang thiết bị cho trạm........................................ 21

2.1.6 Tính toán diện tích các phòng thuộc trung tâm bảo dưỡng - sửa chữa.       24

2.1.7 Tính toán vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động...................... 33

2.1.8 Tính toán nhu cầu cung cấp điện cho trạm................................... 43

2.2 Quy hoạch mặt bằng trạm bảo dưỡng,sửa chữa............................... 45

2.2.1 Các nguyên tắc cơ bản khi bố trí mặt bằng của trạm.................... 45

2.2.2 Quá trình công nghệ  và quy hoạch mặt bằng của trạm................ 45

Chương 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT TRANG THIẾT BỊ TRONG TRẠM.....52

3.1. Một số quy định trong trạm........................................................... 52

3.1.1. Quy định chung khi làm việc với trang thiết bị............................ 52

3.1.2. Quy định đối với các thiết bị dùng khí nén.................................. 52

3.1.3. Quy định về phòng cháy.............................................................. 52

3.2. Hướng dẫn khai thác một thiết bị trong trạm.................................. 53

3.2.1. Cầu nâng 2 trụ ROTARY LIFT SPOA10.................................... 53

KẾT LUẬN.......................................................................................... 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................60

LỜI NÓI ĐẦU

Ngành ô tô giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động và phát triển của xã hội. Ô tô được sử dụng phổ biến để phục vụ nền kinh tế quốc dân và trong lĩnh vực quốc phòng.

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, hiện nay nhiều loại xe hiện đại đã và đang được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, với các thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình Việt Nam. Ở nước ta hiện nay chủ yếu là khai thác sử dụng các thế hệ xe sản xuất tại nước ngoài với nhiều chủng loại khác nhau. Nhưng thực tế trong những năm qua việc khai thác xe ở các công ty trong nước còn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc đầu tư xây dựng các cơ sở phục vụ cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa còn ít và hệ thống trạm xưởng chưa hoàn chỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế đó, đề tài “Thiết kế trạm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô du lịch” đặt ra là cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn cao, trên cơ sở mục đích và ý nghĩa đó đề tài đi sâu và giải quyết một số nội dung cơ bản sau:

Chương 1: Phân tích nhiệm vụ,phương án thiết kế trạm bảo dưỡng,sửa chữa

Chương 2: Thiết kế kỹ thuật trạm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch

Chương 3: Hướng dẫn sử dụng một trang thiết bị trong trạm

                                                                                                  Hà nội … ngày … tháng … năm 20…

                                                                                              Sinh viên thực hiện

                                                                                          ………………….

Chương 1

PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TRẠM BẢO DƯỠNG-SỬA CHỮA

1. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với trạm bảo dưỡng sửa chữa

Trạm bảo dưỡng sửa chữa là nơi thực hiện công tác sửa chữa - bảo dưỡng kỹ thuật theo kế hoạch khắc phục các hư hỏng của xe. Vì vậy yêu cầu cơ bản đối với trạm bảo dưỡng, sửa chữa là:

Bảo dưỡng, sửa chữa nhanh chóng, kịp thời đúng kế hoạch, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Có công suất đủ lớn, đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn cho người lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy.

1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng xe

 Trong quá trình sử dụng có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của xe. Ngoài yếu tố chủ quan do con người trong việc chấp hành các chế độ quy định kỹ thuật còn xét đến các yếu tố khách quan tác động đến.

1.2 Nhu cầu bảo dưỡng - sửa chữa

Đất nước ta dang trong quá trình thay đổi với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt kể từ khi chúng ta là thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong lĩnh vực vận tải, đi lại thì hiện nay nhiều loại xe hiện đại với nhiều chủng loại khác nhau đã và đang được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc được lắp ráp tại các nhà máy ngay trong nước. Ở Việt Nam, hiện có trên 1,6 triệu xe ôtô đang lưu hành, trong đó có khoảng 40% là các loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, cùng với đó là lượng ôtô mới được đưa vào sử dụng hàng năm tăng từ (15 - 20)%.

* Nhận xét: Ta nhận thấy số lượt xe vào bảo dưỡng – sửa chữa tại trung tâm dịch vụ bảo dưỡng Toyota Thăng Long có biến đổi theo từng tháng trong 1 năm, và trong các năm với nhau. Năm có lượng xe vào nhiều nhất là năm 2011, đến các năm sau (năm 2012, năm 2013) có giảm nhưng không đáng kể, do nền kinh tế khủng hoảng nên nhu cầu đi lại bằng phương tiện ô tô có hạn chế, bên cạnh đó là do sự ra đời của nhiều trung tâm, gara tư nhân nên số lượng xe vào trung tâm để bảo dưỡng – sửa chữa cũng giảm đi. Nhưng theo dự báo thị trường thì trong các năm tiếp theo của các trung tâm đại lý ủy quyền của Toyota thì nhờ vào việc nền kinh tế đang dần hồi phục và tăng trưởng trở lại nên nhu cầu đi lại và sử dụng phương tiện ô tô cũng tăng theo. 

Do đó yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải phát triển thêm đại lý, trung tâm ủy quyền trên địa bàn Hà Nội, để đáp ứng được nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa chính hãng cho các khách hàng của mình. Vì thế, đề tài “Thiết kế trạm bảo dưỡng , sửa chữa ô tô du lịch” với đối tượng là Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Toyota Việt Nam tại khu vực Hà Nội là cần thiết và hoàn toàn thiết thực. Bên cạnh đó đề tài chọn số liệu tính toán là: Số lượt xe vào trung tâm dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa Toyota Thăng Long trong tháng 12 năm 2021

2. Phương án thiết kế

2.1. Phân tích chọn phương án thiết kế trạm

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác bảo dưỡng, sửa chữa, trong công ty đã xây dựng được một hệ thống bảo dưỡng - sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về bảo dưỡng - sửa chữa xe.

- Thiết kế theo mẫu: phương pháp này chủ yếu dựa vào trạm bảo dưỡng - sửa chữa hiện có để thiết kế.

- Thiết kế cải tiến bổ xung: là phương pháp dựa vào các trạm đã có nhưng chưa hoàn chỉnh để thiết kế hoàn thiện hơn phù hợp với tình hình thực tế và các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

- Thiết kế mới hoàn toàn

* Phương pháp cầu vạn năng:

Với phương pháp này tất cả các công việc bảo dưỡng - sửa chữa được thực hiện trên một cầu, không có sự di chuyển của các xe trong suốt thời gian bảo dưỡng - sửa chữa. Tất cả các phương tiện, thiết bị, dụng cụ được bố trí xung quanh cầu.

- Bố trí như hình 1.1c: Là phương án kết hợp hai phương án trên, phương án này được áp dụng khi số cầu bảo dưỡng - sửa chữa tính toán lớn hơn một cầu.

Nó tận dụng được ưu điểm của hai phương án trên, đồng thời khắc phục được nhược điểm cơ bản của chúng.

* Phương pháp dây chuyền:

Với phương pháp này toàn bộ khối lượng công việc bảo dưỡng - sửa chữa được tiến hành trên một số cầu. Mỗi cầu thực hiện một vài công việc nhất định. Các xe vào bảo dưỡng - sửa chữa theo phương án này nhất thiết phải di chuyển từ cầu thứ nhất tới cầu cuối cùng.

Sơ đồ bố trí trạm bảo dưỡng - sửa chữa theo phương án dây chuyền được thể hiện trên hình 1.2

Qua phân tích ở trên ta chọn cách bố trí như hình 2.1c làm phương án bố trí trạm vì nó hợp lý hơn cả. (Phương pháp cầu vạn năng kết hợp cả cầu cụt và cầu thông).

Trạm được thiết kế gồm khu bảo dưỡng có các cầu bảo dưỡng và bố trí xung quanh là các bộ phận cần thiết phục vụ cho quá trình bảo dưỡng - sửa chữa. Do diện tích cơ bản và công suất nhỏ nên các bộ phận cùng tính chất sẽ được bố trí một khu vực.

CHƯƠNG 2

 THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRẠM BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

2.1. Tính toán công nghệ

2.1.1. Phân  tích cấu  trúc  trạm sửa chữa,bảo dưỡng

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa dùng để tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật cấp 01 và 02 cho ô tô, sửa chửa nhỏ, vừa và các công việc chuyên môn về bảo dưỡng - sửa chữa.

Trung tâm  gồm khu vực bảo dưỡng – sửa chữa chung, các phòng sửa chữa chuyên môn cùng các phòng phục vụ sinh hoạt và tổ chức, điều hành sản xuất. Tất cả các bộ phận đó được bố trí trong một tòa nhà.

a- Khu vực bảo dưỡng - sửa chữa chung

Đây là nơi tiến hành bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa nhỏ xe, trong khu vực được bố trí các cầu bảo dưỡng. Số lượng cầu phụ thuộc vào số lượng xe vào bảo dưỡng – sửa chữa. Cầu xe chủ yếu gồm 02 loại : Cầu cụt và cầu thông. Trong khu vực còn bố trí các trang thiết bị chuyên dùng, phục vụ cho bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ như giá để chi tiết, mễ kê..

b- Các phòng sửa chữa:

Gồm có:

- Khu vực sửa chữa động cơ;

- Phòng cơ - nguội;

- Phòng sửa chữa vỏ thùng xe;

- Phòng điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu;

2.1.2. Tính toán xác định nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa

a-  Các phương pháp xác định

Trên lý thuyết, việc xác định nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa xe thường được xác định theo 2 phương pháp sau:

+ Phương pháp thứ nhất: Xác định nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa theo kế hoạch sử dụng xe hàng tháng của xí nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Phương pháp này gặp nhiều khó khăn, do kế hoạch sử dụng xe hàng tháng của xí nghiệp hay bị thay đổi.

+ Phương pháp thứ hai: Xác định  nhu cầu bảo dưỡng – sửa chữa theo cường độ sử dụng xe trung bình. Bằng phương pháp này sẽ đảm bảo thiết kế hợp lý, trung tâm sẽ có khả năng bảo đảm hoạt động khi xe có cường độ sử dụng cao, đồng thời trong những tháng hoạt động ít vẫn bảo đảm không lãng phí công suất của thiết bị.

b- Xác định số xe vào bảo dưỡng - sửa chữa

 Như đã nêu ở trên, thì đề tài chọn số liệu tính toán là: Số lượt xe vào trung tâm dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa Toyota Thăng Long trong tháng 12 năm 2011. Số lượt xe vào trung tâm Toyota Thăng Long trong tháng 12 năm 2011 là 1440(xe/tháng). 

+ Số xe bảo dưỡng kỹ thuật cấp 1 trong 1 tháng là :

NBD-1= 30% . 1440 = 432[xe/tháng]

Chọn tính: NBD-1= 432 [xe/tháng]

+ Số xe vào bảo dưỡng cấp 2 trong 1 tháng là:

NBD-2= 10% . 1440 = 144 [xe/tháng]

Chọn tính: NBD-2= 144 [xe/tháng]

2.1.4 Tính toán số cầu bảo dưỡng – sửa chữa

Số cầu bảo dưỡng - sửa chữa được tính toán trên cơ sở số lượng xe vào bảo dưỡng - sửa chữa và thời gian cần thiết để bảo dưỡng định kỳ có tính đến thời gian sửa chữa nhỏ.

2.1.5  Tính toán chọn trang thiết bị cho trạm

Khi chọn trang thiết bị ta tiến hành như sau:

+ Trung tâm bảo dưỡng - sửa chữa được trang bị một số trang thiết bị để nâng cao năng suất lao động và chất lượng bảo dưỡng - sửa chữa, giảm sức lao động cho công nhân, trong đó đối với các dụng cụ đơn giản có thể chọn theo yêu cầu công việc, số lượng thợ của trạm và số cầu bảo dưỡng.

Theo nguyên tắc đó ta chọn được các trang bị cơ bản cho trung tâm và được thống kê ở bảng 2.3.

2.1.6 Tính toán diện tích các phòng thuộc trung tâm bảo dưỡng - sửa chữa.

Mục đích của việc tính toán diện tích các phòng là để bảo đảm đủ diện tích bố trí các trang bị và thuận lợi cho việc tiến hành bảo dưỡng - sửa chữa nhưng cũng phải bảo đảm được các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tránh gây lãng phí nguyên vật liệu cho xây dựng, tránh thừa hoặc thiếu diện tích sử dụng.

 + Phương pháp thứ nhất: Tính theo diện tích chiếm chỗ của xe, trang thiết bị theo [2] ta có công thức tính như sau:     

F = k­M . F0 . N                                          [m2]      (2-10)

+ Phương pháp kết hợp: nghĩa là kết hợp cả hai phương pháp trên.

Trên cơ sở các số liệu tính toán được, ta có thể dùng phương pháp đồ giải để lập quy hoạch bố trí, điều chỉnh lại diện tích của các công trình, bộ phận dựa vào kích thước của xe, thiết bị, số cầu bảo dưỡng chiếm chỗ trong phòng để bảo đảm việc đi lại làm việc của công nhân.

a - Tính diện tích khu vực bảo dưỡng (F1)

Diện tích khu vực bảo dưỡng được tính trên cơ sở một số nguyên tắc sau:

Khoảng cách giữa các xe trên các cầu hoặc các xe với tường là 2m, khoảng cách này bảo đảm việc tháo lắp các trục xoắn và các bán trục được dễ dàng.

Khoảng cách giữa đuôi xe với tường là 2m, khoảng cách này dùng để đặt các thiết bị sửa chữa - bảo dưỡng.

Khoảng cách giữa các thân xe và cột nhà không nhỏ hơn 0,5m, khoảng cách giữa các xe và thiết bị đặt cố định không nhỏ hơn 1,2m.

Vậy ta có sơ đồ mặt bằng phòng bảo dưỡng kỹ thuật như hình 2.1.

1- Vị trí các cầu bảo dưỡng, sửa chữa

2- Giới hạn của khu vực sửa chữa

Qua sơ đồ trên ta có chiều dài của khu vực sẽ là:

LF = (2.2) + (2.6) + 12 = 28 [m];

Chiều rộng của khu vực bảo dưỡng sẽ là

BF =2.4 + 2.5 = 18 [m];

Vậy diện tích của phòng bảo dưỡng

F1 = LF x BF = 28.18= 504 [m2]. Chọn tính F1 = 504 [m2].

b - Diện tích làm việc phòng cơ nguội và sửa chữa khung vỏ (F2)

Áp dụng công thức (2-10) ta có:

F2 = k­M . F0 . N = 5 x 6,3831 = 31,92 [m2];

F0 - Diện tích trang bị chiếm chỗ [m2] và phụ thuộc vào từng vị trí chiếm chỗ trang bị, ta được tính theo bảng 2.4.

c - Diện tích làm việc phòng sửa chữa thiết bị điện(F3)

Áp dụng công thức (2-10) ta có:

F3 = k­M . F0 . N = 5(1.12 + 0,75 + 0.0864 + 0,5 + 1,44+0,18) = 20,382 [m2];

=> Lấy F3=21 [m2]

d - Tính diện tích khu vực sơn.(F4)

Phòng sơn gồm phòng sơn sấy chuyên dùng và phòng chuẩn bị bề mặt trước khi sơn.

Diện tích phòng chuẩn bị bề mặt trước khi sơn được tính trên cơ sở một số nguyên tắc sau:

+ Khoảng cách giữa các xe trên các cầu hoặc các xe với tường là 1.2m, khoảng cách này bảo đảm cho kỹ thuật viên thao tác dễ dàng không bị cản trở về không gian.

+ Khoảng cách giữa các đuôi xe với tường là 1.2m.

e- Tính diện tích phòng sửa chữa hệ thống nhiên liệu (F5)

Áp dụng công thức (2-10) ta sẽ có

 F5=kM.F0.N=3,5.(2,88+2,88+2,1+1,4+1,2+2,88+0,7+0,64)=51,38[m2]

=> Lấy F5= 52  [m2]

g- Tính diện tích phòng xưởng trưởng-đốc công (F7)  

Áp dụng công thức (2-10) ta sẽ có

F7 = kM . F0 . N= 3 . (2,1+2,88+0,72)=17,1 [m2]

Tổng diện tích toàn bộ của trạm là:

ZF = 504 + 32 + 21 + 40 + 80 + 52 + 20 + 18 + 70 + 17 + 20 + 20 + 40 + 20 + 60 + 15 + 20 + 50 + 50 + 20 + 200 = 1369 [m2]

2.1.7 Tính toán vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động

2.1.7.1. Vấn đề chiếu sáng:

Đây là một vấn đề rất quan trọng và hết sức cần thiết đối với đời sống sinh hoạt làm việc của công nhân trong trạm. Mức độ chiếu sáng và chất lượng chiếu sáng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng công việc và an toàn cho người lao động. 

a - Tính toán chiếu sáng tự nhiên:

Vấn đề chiếu sáng tự nhiên cho trạm được bảo đảm bằng hệ thống cửa sổ và cửa chiếu sáng, cửa ra vào ở các khu vực. Vì vậy thực chất của việc chiếu sáng tự nhiên là xác định số lượng cửa sổ và cửa chớp, diện tích cửa sổ 1/8 diện tích sàn.

* Tính cho phòng khác.

Để chiếu sáng cho các phòng, ta sử dụng các cửa sổ trên tường, các cửa sổ có kích thước (1,2 - 1,6) m, diện tích 1 cửa sổ sẽ là: S1cs = 1,92 m2

b - Tính toán chiếu sáng nhân tạo:

Mục đích của chiếu sáng nhân tạo để đảm bảo mức độ sáng cần thiết khi làm việc buổi tối và khi ánh sáng tự nhiên không rõ. Thực chất của việc tính toán chiếu sáng theo tài liệu [2] ta xác định bằng  công thức:

P = W. Fn  [W]                                                          (2-11)

Do đặc điểm tính chất công việc ở các khu vực trong trạm rất khác nhau nên mức độ chiếu sáng đối với các phòng sẽ khác nhau.

Thay giá trị vào  công thức (2-19) ta có: W1  = 7,65 [W/ m2];

Vậy tổng công suất của các đèn ở các phòng nêu trên sẽ là: P1 = 7,65 - 272 = 2080,8 [W]

* Đối với các phòng còn lại như: phòng bảo dưỡng sửa chữa, phòng sơn,phòng cơ nguội_sửa chữa khung vỏ, phòng sửa chữa thiết bị… các phòng này còn cần ánh sáng cao hơn. Vậy ta chọn E = 60 [Lux]. Tổng diện tích của các phòng này là 897 m2.

2.1.7.2. Vấn đề thông gió.

Mục đích của việc thông gió là để bảo đảm tốt điều kiện làm việc của nhân viên trong xưởng, thay đổi không khí và đưa ra ngoài các chất độc hại, bụi bẩn do máy móc sinh ra. Yêu cầu của việc thông gió là phải đẩy hoàn toàn hoặc pha loãng các độc tố có hại đến sức khỏe con người, tới nồng độ cho phép, đảm bảo tốt điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, không khí) giữ được các thành phần không khí trong phòng gần giống như không khí bên ngoài.

2.1.7.2. Tính toán thông gió cho nhà chính.

a - Xác định lượng nhiệt thừa:

Theo bảng 2.10 ta chọn nhiệt độ tc = 250C. Đối với một người làm việc sẽ tạo ra một nhiệt lượng là q = 170 [kcal/h-người];

Trong phòng bảo dưỡng sửa chữa có 14 người làm việc, vậy nhiệt lượng tỏa ra của người được xác định theo công thức

Qng = n . q  [kcal/h];                                                (2-13)

Thay các giá trị vào công thức (2-20) ta được: Qng  = 14 . 170 = 2380 [kcal/h]

* Nhiệt do các thiết bị chiếu sáng tỏa ra:

Theo tài liệu [4] ta có công thức chuẩn

Qcs = 860 . q . F [kcal/h]                                            (2-16)

Vậy nhiệt do các thiết bị chiếu sáng tỏa ra sẽ là: Qcs = 860 . 0,025 . 504 = 10836 [kcal/h].

b - Xác định lượng ẩm thừa:

Lượng ẩm thừa trong phòng gồm có các nguồn sau:

- Tỏa ẩm của con người

- Bay hơi từ các nguồn nước và bề mặt có nước.

- Bay hơi từ các chất lỏng khác.

- Tỏa ẩm từ đất đá và kết cấu bao quanh phòng.

* Tỏa ẩm của con người trong sinh hoạt và làm việc [g/h]; lượng tỏa ẩm của người theo tài liệu [4] ta có công thức tính:

 Wng = n . g [g/h]                                                               (2-19)

Vậy ta thay các giá trị vào công thức (2-26) ta có:

 Wng = 14 . 180 = 2520 [g/h] = 2,52 [kg/h]

* Tỏa ẩm sàn nhà khi rửa nhà:

Do đó ta có tổng lượng ẩm ở trong phòng bảo dưỡng sẽ là:

W= Wng + Wn  [kg/h]                                                    (2-21)

W= 2,52 + 28,20 = 30,72 [kg/h]

c - Xác định lượng khí độc CO2  và CO

Trong quá trình hoạt động của con người luôn luôn thải ra các loại khí và hơi độc (khí CO2 do quá trình hô hấp, các loại khí khác do quá trình sản xuất sinh ra) lượng này tăng dần đến một giới hạn nào đó sẽ gây nguy hiểm đối với  con người.

* Quá trình hô hấp của người:

Lượng CO2 do người thải ra tùy theo tầm vóc, lứa tuổi và trạng thái hoạt động.

- Trạng thái nghỉ ngơi, yên tĩnh           20 lít/h-người;

- Lao động chân tay nhẹ nhàng            30 lít/h-người;

- Lao động chân tay bình thường                   50 lít/h-người;

- Nằm yên tĩnh                                     10 lít/h-người;

e - Lượng không khí cần thiết để thải CO2:

Theo tài liệu [4] ta có nồng độ cho phép khí CO2 1%, vậy lượng không khí cần thiết để thải CO2 ra ngoài là:

LCO= VCO2 . 100

LCO= 216,7 . 100 = 21670 [m3/h]              

Do vậy để thông gió cho phòng bảo dưỡng ta chọn lưu lượng để thải khí độc sẽ là:  L= LCO = 35294,1 [m3/h]

2.1.8. Tính toán nhu cầu cung cấp điện cho trạm

Theo tài liệu [4] ta có công thức tính năng lượng tiêu thụ cho thiết bị trong thời gian 1 tháng như sau:

Wt = 0,75 . PC . Tt . KC  [kwh/tháng]                                   (2-27)

Vậy ta có: PC = 59,5 kw/h

Do đó năng lượng tiêu thụ cho thiết bị trong trạm sẽ là:

Wt = 0,75 . 59,5 . 90 . 0,2 = 803,25 [kw-h/tháng]

2.2 Quy hoạch mặt bằng trạm bảo dưỡng,sửa chữa

2.2.1 Các nguyên tắc cơ bản khi bố trí mặt bằng của trạm

Cầu được xây dựng trên cơ sở tổ chức hợp lý nhất về quá trình bảo dưỡng, sửa chữa sử dụng tốt nhất diện tích khu vực và không cản trở đến công việc khác.

Bố trí các bộ phận chính phải phù hợp với trình tự chung về bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.

Bố trí các bộ phận phụ phải phù hợp về mặt công nghệ đối với các bộ phận chính.

2.2.2 Quá trình công nghệ  và quy hoạch mặt bằng của trạm

a- Quá trình công nghệ

*  Xác định phương pháp bảo dưỡng - sửa chữa xe.

Tại trung tâm phương pháp bảo dưỡng cơ bản là phương pháp bảo dưỡng cầu vạn năng.

Bản chất của phương pháp cầu vạn năng là: mọi công việc thuộc một dạng bảo dưỡng - sửa chữa nào đó được thực hiện trên một cầu và do một nhóm kỹ thuật viên với những chuyên môn khác nhau đảm nhiệm

b-  Bố trí mặt bằng của trạm bảo dưỡng - sửa chữa

Xuất phát từ việc tính toán diện tích các khu vực, phòng của trung tâm, căn cứ vào yêu cầu cũng như nguyên tắc cơ bản đã trình bày ở phần trên, ta bố trí mặt bằng trạm bảo dưỡng - sửa chữa như hình 2.4.

Chương 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT TRANG THIẾT BỊ TRONG TRẠM

3.1. Một số quy định trong trạm

3.1.1. Quy định chung khi làm việc với trang thiết bị

Đối với các trang thiết bị cần phải thực hiện đúng các quy định sau:

- Khi thiết bị đang làm việc không được tra dầu mỡ, lau chùi hoặc sửa chữa chúng;

- Khi làm việc phải mang mặc đầy đủ quần áo, trang bị bảo hộ lao động theo yêu cầu của từng loại công việc, đầu tóc, quần áo phải gọn gang;

3.1.2. Quy định đối với các thiết bị dùng khí nén

- Không được cho các thiết bị làm việc khi các van an toàn bị hỏng. Chỉ được sửa chữa, điều chỉnh khi trong bình khí nén không có khí nén;

- Trước khi làm việc phải xem xét các thiết bị nén khí và kiểm tra sự cố định của các cụm và chi tiết, kiểm tra vòng kẹp trên các van an toàn và đồng hồ đo áp suất;

3.2. Hướng dẫn khai thác một thiết bị trong trạm

3.2.1. Cầu nâng 2 trụ ROTARY LIFT SPOA10

3.2.1.1. Giới thiệu chung về cầu nâng ROTARY SPOA10

Cầu nâng  ROTARY SPOA10 có xuất xứ từ Mỹ, là loại cầu nâng 2 trụ được dùng phổ biến hiện nay tại các trung tâm dịch vụ, gara bảo dưỡng - sửa chữa ở nước ta do nó có các tính năng nổi bật như hình.

+ Điều chỉnh chiều cao và chiều rộng theo 3 nấc;

+ Tùy chọn càng nâng 2 hoặc 3 đốt;

+ Thân trụ xoay góc nghiêng 30 độ cho phép đạt được góc mở cửa tối đa, dễ dàng ra vào xe;

3.2.1.2. Nguyên lý hoạt động cầu nâng 2 trụ ROTARY SPOA10

* Cấu tạo cầu nâng:

+ Tay nâng;

+ Xy lanh thủy lực;

+ Cáp nâng;

3.2.1.3. Hướng dẫn khai thác sử dụng cầu nâng 2 trụ ROTARY SPOA10

a- Các thao tác khi nâng hạ cầu

* Khi nâng cầu

- Bước 1: Di chuyển xe vào vị trí giữa 2 trụ cầu;

- Bước 2: Đặt tay cầu vào vị trí nâng;

- Bước 5: Bỏ tay ra khỏi nút nâng cầu khi cầu đến độ cao mong muốn.

* Khi hạ cầu

- Bước 1: Tháo chốt an toàn đồng thời hạ cầu xuống mức thấp nhất;

- Bước 2: Xoay tay cầu về vị trí ban đầu(song song với xe hơi);

- Bước 3: Lái xe ra khỏi cầu nâng.

b- Bảo dưỡng định kỳ cho cầu nâng:

* Định kỳ hàng tháng:

+ Kiểm tra và xiết lại các vít cố định vào nền bê tông;

+ Bôi mỡ bôi trơn lên cáp;

* Định kỳ 6 tháng:

+ Kiểm tra tình trạng mài mòn của tất cả các bộ phận hoạt động;

+ Kiểm tra chất lượng mỡ bôi trơn trên cáp, nếu không đảm bảo về chất lượng hoặc số lượng nên thay thế hoặc bổ sung ngay;

3.2.1.4. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục

Những hư hỏng thường gặp ở cầu nâng 2 trụ ROTARY SPOA10 và biện pháp khắc phục được chỉ ra ở bảng 3.2.

KẾT LUẬN

Thiết kế trạm bảo dưỡng - sửa chữa là một đòi hỏi mà thực tế đặt ra nhằm hoàn thiện hệ thống trung tâm dịch vụ với mục tiêu nâng cao chất lượng các dịch vụ sau bán hang và tạo niềm tin đối với khách hàng.Đồ án tốt nghiệp này sẽ góp phần nhỏ vào việc giải quyết nhiệm vụ đó.

Về lý thuyết đồ án đã nêu lên cơ sở khoa học của việc thiết kế trạm bảo dưỡng - sửa chữa, dựa trên tình hình thực tế của thị trường, các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến nhu cầu bảo dưỡng - sửa chữa của khu vực, và các yêu cầu đối với việc thiết kế trạm.

Trong phần tính toán, đồ án đã đi sâu vào các nội dung tính toán công nghệ đối với trạm bảo dưỡng - sửa chữa, đảm bảo cho trạm không thiếu hoặc thừa công suất, có các trang bị phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu đối với bảo dưỡng - sửa chữa.

Đồ án cũng đưa ra sơ đồ tổ chức quá trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa xe hợp lý và đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn lao động trong trạm.

Qua thời gian gần 3 tháng nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu, kết hợp với khảo sát thực tế tại các trung tâm ở Hà Nội như toyota Thăng Long, Thanh Xuân Ford…, với sự chủ động, nỗ lực cố gắng của bản thân cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy : TS……………, cùng các thầy giáo trong Bộ môn Ô tô quân sự, Khoa Động lực, các anh tại trung tâm dịch vụ toyota Thăng Long, đến nay đồ án tốt nghiệp của em đã hoàn thành với đầy đủ nội dung được giao và theo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, do khuôn khổ thời gian của đồ án có hạn nên em không thể đề cập hết mọi vấn đề có liên quan đến việc thiết kế mới hoàn toàn một trạm bảo dưỡng – sửa chữa. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy và bạn bè để bản đồ án của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Quốc Điệt, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Ngọc Ban, Khai thác xe quân sự, Tập 1 và tập 2, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Năm 2003.

2. Nguyễn Quốc Điệt, Nguyễn Hoàng Nam, Hướng dẫn làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp của phần khai thác xe quân sự - Học viện Kỹ thuật Quân sự, Năm 1995.

3. Trịnh Minh Quang, Thông hơi công trình quân sự, Tập 1 - Học viện Kỹ thuật Quân sự, Năm 1977.

4. Nguyên lý Thiết kế nhà công nghiệp,  Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, năm 2003.

5. Nguyễn Đắc Tuyên, Nguyễn Hoàng Thế, Sử dụng bảo dưỡng - sửa chữa ô tô, Tập 1 và tập 2, Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Năm 1989.

"TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ ĐỒ ÁN"