ĐỒ ÁN THIẾT KẾ XE TRỘN BÊ TÔNG 7 KHỐI

Mã đồ án OTTN003024159
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 290MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ bố trí chung xe trộn bê tông 7 khối, bản vẽ xe cơ sở, bản vẽ kết cấu thùng trộn bê tông, bản vẽ kết cấu thùng bê tông lắp lên giá, bản vẽ sơ đồ thủy lực, bản vẽ kết cấu giá đỡ thùng trộn, bản vẽ kết cấu hộp giảm tốc, bản vẽ đồ thị đặc tính của xe, bản vẽ tách các chi tiết chế tạo cơ bản); file word (Bản thuyết minh, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ XE TRỘN BÊ TÔNG 7 KHỐI.

Giá: 890,000 VND