ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ 2,5 TẤN

Mã đồ án OTTN003024158
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ tổng thể bố trí chung xe ô tô 2,5 tấn, bản vẽ sơ đồ động học dẫn động lái xe ô tô 2,5 tấn, bản vẽ sơ đồ bố trí hệ thống lái xe ô tô 2,5 tấn, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái, xi lanh lực và van phân phối, bản vẽ nguyên lý làm việc của cường hóa lái, bản vẽ đồ thị quan hệ giữa góc quay của bánh xe dẫn hướng trong ngoài và đồ thị quan hệ giữa x và sai lệch e, bản vẽ tách các chi tiết điển hình); file word (Bản thuyết minh, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point, chương trình matlab…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ 2,5 TẤN.

Giá: 990,000 VND