ĐỒ ÁN KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI XE MATIZ

Mã đồ án OTTN003023919
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ nguyên lý hệ thống lái trên xe Matiz, bản vẽ nguyên lý trợ lực lái, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái-xylanh lực-van phân phối, bản vẽ kết cấu hộp tay lái, bản vẽ kết cấu bơm trợ lực); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bài đồ án, excel tính toán kiểm nghiệm…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI XE MATIZ

Giá: 850,000 VND