ĐỒ ÁN MÔ PHỎNG 3D ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG LÁI XE QUÂN SỰ

Mã đồ án OTTN003024000
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 360MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D, 3D (Bản vẽ 3D tất cả các chi tiết mô hình hệ thống lái xe quân sự, bản vẽ bố trí chung hệ thống lái xe quân sự, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái, bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc của trợ lực, bản vẽ kết cấu xylanh lực); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... MÔ PHỎNG 3D ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG LÁI XE QUÂN SỰ.

Giá: 1,150,000 VND