ĐỒ ÁN KHAI THÁC HỆ THỐNG TREO XE ZINGER

Mã đồ án OTTN003023998
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ hình dáng bên ngoài xe Zinger, bản vẽ bố trí chung hệ thống treo xe Zinger, bản vẽ kết cấu giảm chấn, bản vẽ kết cấu hệ thống treo trước xe Zinger, bản vẽ kết cấu hệ thống treo sau xe Zinger); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... KHAI THÁC HỆ THỐNG TREO XE ZINGER.

Giá: 950,000 VND