ĐỒ ÁN MÔ PHỎNG CƠ CẤU KHUỶU TRỤC THANH TRUYỀN ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU KHI TĂNG ÁP

Mã đồ án OTTN003021898
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D, 3D (pdf) (Bản vẽ lắp cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền - pistong, bản vẽ chi tiết trục khuỷu, bản vẽ chi tiết trục khuỷu - thanh truyền, bản vẽ kết quả kiểm nghiệm trục khuỷu, bản vẽ kết quả kiểm nghiệm pistong - thanh truyền); file word (Bản thuyết minh, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... MÔ PHỎNG CƠ CẤU KHUỶU TRỤC THANH TRUYỀN ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CƠ CẤU KHI TĂNG ÁP.

Giá: 850,000 VND