ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG PHANH DẪN ĐỘNG THỦY LỰC TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG LOẠI ĐỒNG TRỤC VÀ BỘ ĐIỀU HÒA LỰC PHANH

Mã đồ án OTTN003023923
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ dẫn động hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không, bản vẽ sơ đồ hóa cụm bàn đạp, xylanh phanh chính và bầu trợ lực chân không, bản vẽ kết cấu trợ lực phanh, bản vẽ sơ đồ hóa hệ thống phanh trợ lực bảng simulink, bản vẽ khảo sát quá trình làm việc của hệ thống phanh, bản vẽ mô phỏng quá trình làm việc hệ thống phanh thủy lực trợ lực chân không); file word (Bản thuyết minh, chương trình khảo sát …). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG PHANH DẪN ĐỘNG THỦY LỰC TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG LOẠI ĐỒNG TRỤC VÀ BỘ ĐIỀU HÒA LỰC PHANH.

Giá: 950,000 VND