ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ KIỂU GDI

Mã đồ án OTTN003021683
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ bộ điều khiển trung tâm ECU, bản vẽ kết cấu vòi phun GDI, bản vẽ sơ đồ hệ thống nhiên liệu GDI, bản vẽ các loại cảm biến của hệ thống GDI); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ KIỂU GDI.

Giá: 950,000 VND