ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ QUÂN SỰ

Mã đồ án OTTN003021685
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ hệ thống phanh khí nén trên ô tô quan sự, bản vẽ kết cấu bầu phanh kép, bản vẽ kết cấu cơ cấu phanh xe ô tô quân sự, bản vẽ kết cấu xylanh thủy khí); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ QUÂN SỰ.

Giá: 950,000 VND