ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ĐỘNG CƠ 4JH1-T3.0 TRÊN XE ISUZU DMAX

Mã đồ án OTTN003024154
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D, 3D (Bản vẽ 3D lắp khối động cơ, bản vẽ 3D tất cả chi tiết khối động cơ, bản vẽ chi tiết trục khuỷu-thanh truyền trên động cơ 4JH1, bản vẽ trạng thái ứng suất các chi tiết động cơ 4JH1, bản vẽ kết quả khảo sát hệ thống nhiên liệu của động cơ 4JH1, bản vẽ sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ 4JH1); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, video mô phỏng …). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ĐỘNG CƠ 4JH1-T3.0 TRÊN XE ISUZU DMAX.

Giá: 1,090,000 VND