ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ KrAZ-257

Mã đồ án OTTN003021686
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ hình dáng bên ngoài xe KrAZ-257, bản vẽ sơ đồ dẫn động hệ thống phanh xe KrAZ-257, bản vẽ kết cấu cơ cấu phanh xe KrAZ-257, bản vẽ kết cấu phanh tay xe KrAZ-257); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ KrAZ-257

Giá: 950,000 VND