ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG HÌNH DẠNG BUỒNG CHÁY LÊN ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL

Mã đồ án OTTN003021679
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ mặt cắt ngang động cơ RV125-2, bản vẽ kết cấu buồng cháy xoáy lốc, bản vẽ kết cấu buồng cháy thống nhất, bản vẽ đồ thị phát thải); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG HÌNH DẠNG BUỒNG CHÁY LÊN ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL.

Giá: 950,000 VND