ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG THÔNG QUA CỦA MỘT SỐ Ô TÔ QUÂN SỰ

Mã đồ án OTTN003021687
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 320MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ hình dáng bên ngoài xe thiết kế, bản vẽ kết cấu cầu chủ động xe GAZ-66, bản vẽ kết cấu hệ thống bơm lốp tự động, bản vẽ kết cấu hộp số phân phối xe Zil 131); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ KrAZ-257.

Giá: 950,000 VND