ĐỒ ÁN NGUYÊN CỨU KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ QUÂN SỰ

Mã đồ án OTTN003021689
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 350MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ bố trí chung hệ thống treo xe Kraz 255B, bản vẽ kết cấu giảm chấn xe Ural 4320-31, bản vẽ kết cấu hệ thống treo sau xe Ural 4320-31, bản vẽ kết cấu hệ thống treo trước xe Ural 4320-31, bản vẽ chèn thuyết minh); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... NGUYÊN CỨU KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ QUÂN SỰ.

Giá: 950,000 VND