ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ECU CHO HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ TRÊN CƠ SỞ XE MÁY SUPER DREAM

Mã đồ án OTTN003023928
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ hệ thống phun xăng điện tử EFI điển hình, bản vẽ mạch nguyên lý thu gọn, bản vẽ đặc tính các cảm biến, bản vẽ thuật toán điều khiển, bản vẽ chi tiết cổ nạp, bản vẽ bộ tham số tối ưu, bản vẽ xe thực nghiệm); file word (Bản thuyết minh …). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ ECU CHO HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ TRÊN CƠ SỞ XE MÁY SUPER DREAM.

Giá: 950,000 VND