ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH CHO XE MINI BUS VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM BỀN MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH BẰNG PHẦN MỀM CATIA

Mã đồ án OTTN003021900
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 320MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ sơ đồ các phương án cho cơ cấu phanh, bản vẽ kết cấu cơ cấu phanh sau, bản vẽ kết cấu cơ cấu phanh trước, bản vẽ tách chi tiết xylanh phanh sau, bản vẽ tách chi tiết pistong phanh sau, bản vẽ tách chi tiết pittong phanh trước, bản vẽ cụm chi tiết và các chi tiết điển hình, bản vẽ kiểm nghiệm bền); file word (Bản thuyết minh…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH CHO XE MINI BUS VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM BỀN MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH BẰNG PHẦN MỀM CATIA.

Giá: 950,000 VND