ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM LY HỢP XE MAZ-64227

Mã đồ án OTTN003023927
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 310MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ dẫn động điều khiển ly hợp xe Maz-64227, bản vẽ sơ đồ nguyên lý cấu tạo ly hợp, bản vẽ kết cấu ly hợp xe Maz-64227, bản vẽ kết cấu xương đĩa bị động xe Maz-64227); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án …). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM LY HỢP XE MAZ-64227.

Giá: 950,000 VND