ĐỒ ÁN XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA VỪA HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ UAZ-3160 TẠI ĐƠN VỊ

Mã đồ án OTTN003024005
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 330MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ hình dáng bên ngoài xe Uaz-3160, bản vẽ sơ đồ bố trí chung hệ thống lái xe Uaz-3160, bản vẽ kết cấu cơ cấu lái, bản vẽ sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống lái, bản vẽ sơ đồ công nghệ chế tạo chốt cầu xe); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, bản trình chiếu bảo vệ Power point…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA VỪA HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ UAZ-3160 TẠI ĐƠN VỊ.

Giá: 1,150,000 VND