THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUNG TỔ HỢP VŨ KHÍ PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP TRÊN CƠ SỞ Ô TÔ SÁT XI KAMAZ 43118

Mã đồ án OTTN003021691
Đánh giá: 5.0
Mô tả đồ án

     Đồ án có dung lượng 350MB. Bao gồm đầy đủ các file như: File bản vẽ cad 2D (Bản vẽ hình dáng bên ngoài xe cơ sở, bản vẽ tổ hợp phòng không khi hành quân, bản vẽ kết cấu pháo phòng không, bản vẽ đồ thị đặc tính kết quả khảo sát); file word (Bản thuyết minh, nhiệm vụ đồ án, bìa đồ án, chương trình matlab…). Ngoài ra còn cung cấp rất nhiều các tài liệu chuyên ngành, các tài liệu phục vụ cho thiết kế đồ án........... THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUNG TỔ HỢP VŨ KHÍ PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP TRÊN CƠ SỞ Ô TÔ SÁT XI KAMAZ 43118.

Giá: 1,250,000 VND